Velkommen til Inovit!

I en alt mer digitalisert verden øker stadig behovet for innovative digitale produkter som kan hjelpe bedrifter til å forenkle og effektivisere prosesser innen ulike deler av virksomheten.

Inovits forretningsidé er å hjelpe din bedrift lansere deres produkt på det norske markedet.

Kontakt oss for mer informasjon.

Nyheter

December 2016
Inovit inngår avtale med Visiba Group for salg og markedsføring av e-helse plattformen Visiba Care i Norge.

November 2016
Stormberg forbedrer sin rekrutterings prosess med hjelp av Recruitby.net videointervjuer.

August 2016
Inovit inngår avtale med Recruitby.net for salg og markedsføring av rekrutterings verktøyet Recruitby.net